?

Log in

No account? Create an account
TÄMÄ PASKA SAA MINUN PUOLESTANI KUOOLLA POIS JA NOPEASTI KUN HÖÄVITTI… - No one told me about [entries|archive|friends|userinfo]
e_lliot

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 23rd, 2008|05:13 pm]
e_lliot
TÄMÄ PASKA SAA MINUN PUOLESTANI KUOOLLA POIS JA NOPEASTI KUN HÖÄVITTI KOKONAISEN TEKSTIN MITÄ KIRJOTIN ___KAUAN___ PASKA PASKA PASKA SINNE MENI KIITTI!!!!
LinkReply